לאה שלום,

ברצוננו להודות לך מאד על כל הקשור בעיצוב הפנים בתהליך ההרחבה והשיפוץ של דירתנו.
בכל מהלך ההכנות והעבודות פעלת במקצועיות רבה ובאופן פרקטי, תוך הקפדה על איכות, דיוק ואסתטיקה וגילוי אכפתיות ואחריות רבה לכל מה שנעשה.
אנו שבעי רצון מהתוצאה וכל מי שנכנס לדירתנו מתרשם ומתפעל מהעבודות שנעשו בהתאם לתוכניות ולהנחיות שלך.
בנוסף לכל האמור, נהנינו גם משיתוף הפעולה שלך עם הקבלן ופועליו ועם יתר אנשי המקצוע שביצעו עבודות בדירתנו.
ראוי לציין גם את הזמינות שלך לכל אורך התקופה ואת נכונותך לפתור בעיות שהתעוררו וגם לסייע לנו ברעיונות ובעצות בתקופה שלאחר סיום העבודות.
היכולות שלך ומסירותך הרבה תרמו רבות לכך שפרויקט רציני ומורכב התבצע והסתיים בהצלחה, בקצב מהיר מהצפוי ובאווירה רגועה ומכובדת.
כבר הזדמן לנו להמליץ עליך ונמשיך לעשות זאת בשמחה.