icon-cleints לקוחות ממליצים

ללאה היקרה

אני רוצה להודות לך על כל הפרויקטים הנהדרים שתכננת בישוב אלעזר…
יוסי קאופמן, מזכיר הישוב

[להמשך קריאה]

ללאה שלום

ברצוננו להודות לך מאד על כל הקשור בעיצוב הפנים בתהליך ההרחבה והשיפוץ של דירתנו…
מירי ורפי יעקובי

[להמשך קריאה]

לאה יקרה

ברצוננו להודות לך מקרב לב על הלווי בתקופת הבניה של ביתנו החדש בשכונת המשתלות באלון שבות…
סיגל ואשר קרימולובסקי, אלון שבות

[להמשך קריאה]

ללאה שלום

רציתי להעלות בכתב את הערכתי על תכניות העבודה המפורטות שאת מכינה עבור כל פרויקט שעבדנו יחד…
צבי פקטר – אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע”מ

[להמשך קריאה]

לגב’ סולטר

לאה הגישה תכניות אדריכליות לאחת מדירות אלה, בצורה מקצועית ומרשימה…

[להמשך קריאה]

לאה יקרה

תודה רבה על כל ההשקעה והמאמצים שהשקעת בנו…
עדינה וחיים יונגריז

[להמשך קריאה]

Skip to content