icon-cleints לקוחות ממליצים

ללאה היקרה

אני רוצה להודות לך על כל הפרויקטים הנהדרים שתכננת בישוב אלעזר...
יוסי קאופמן, מזכיר הישוב

[להמשך קריאה]

ללאה שלום

ברצוננו להודות לך מאד על כל הקשור בעיצוב הפנים בתהליך ההרחבה והשיפוץ של דירתנו...
מירי ורפי יעקובי

[להמשך קריאה]

לאה יקרה

ברצוננו להודות לך מקרב לב על הלווי בתקופת הבניה של ביתנו החדש בשכונת המשתלות באלון שבות...
סיגל ואשר קרימולובסקי, אלון שבות

[להמשך קריאה]

ללאה שלום

רציתי להעלות בכתב את הערכתי על תכניות העבודה המפורטות שאת מכינה עבור כל פרויקט שעבדנו יחד...
צבי פקטר - אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

[להמשך קריאה]

לגב' סולטר

לאה הגישה תכניות אדריכליות לאחת מדירות אלה, בצורה מקצועית ומרשימה...

[להמשך קריאה]

לאה יקרה

תודה רבה על כל ההשקעה והמאמצים שהשקעת בנו...
עדינה וחיים יונגריז

[להמשך קריאה]